“Bare gør det! Hvis der er udfordringer med dit team, finder du ud af det alligevel. Ser du ikke udfordringer via Successteam, så ser du dem, når utilfredsheden ender i demotiveret adfærd.”

Dan Rose, CEO

“Bare gør det! Hvis der er udfordringer med dit team, finder du ud af det alligevel. Ser du ikke udfordringer via Successteam, så ser du dem, når utilfredsheden ender i demotiveret adfærd.”

Dan Rose, CEO

Før vidste, Dan Rose fra Todai, ikke hvad der var vigtigt at vide som leder. Det gør han med Successteam.

Inden Dan fra Todai fik implementeret Successteam, var hans største udfordring ikke at vide, hvad der var vigtigt at fokusere på i forhold til medarbejdertilfredshed. Han manglede indsigt i sine medarbejders trivsel, så han kunne nå at handle. og løse potentielle problemer, inden de voksede sig for store. Dan havde også den udfordring, at han ikke havde en naturlig proces for at tage en struktureret status på, hvordan teamet havde det. Det var især et problem for Dan, som er CEO i et startup, og derfor har meget mere end ledelse som sin opgave.

Før vidste, Dan Rose fra Todai, ikke hvad der var vigtigt at vide som leder. Det gør han med Successteam.

Inden Dan fra Todai fik implementeret Successteam, var hans største udfordring ikke at vide, hvad der var vigtigt at fokusere på i forhold til medarbejdertilfredshed. Han manglede indsigt i sine medarbejders trivsel, så han kunne nå at handle. og løse potentielle problemer, inden de voksede sig for store. Dan havde også den udfordring, at han ikke havde en naturlig proces for at tage en struktureret status på, hvordan teamet havde det. Det var især et problem for Dan, som er CEO i et startup, og derfor har meget mere end ledelse som sin opgave.

“Successteam har gjort det overskueligt at se, hvor der er størst behov for indsats i forhold til teamet. Jeg bruger det både som et udgangspunkt for en-til-en møder, men også for plenum dialoger. Det er lidt som et KPI dashboard, bare med teamet som udgangspunkt.”

Successteam har skabt struktur i Dan’s ledelse.

Med Successteam er det nu blevet naturligt for Dan, at stoppe op og tage stilling til teamets tilstand, når han får en måling med fast frekvens, der giver indsigt i teamets dynamik og trivsel. 

Successteam har gjort det overskueligt at se, hvor der er mest behov for fokus i forhold til teamet. Som Dan forklarer, er Successteam lidt som et KPI dashboard for ham – bare med teamet som udgangspunkt. Det gør det muligt at ligestille trivsel, med andre vigtige områder. På den måde kan man som CEO, få prioriteret rigtigt, både i forhold til de hårde og bløde værdier. 

“Jeg har set en forbedring i, hvor tidligt og struktureret jeg går til, at få et motiveret team. Det har vist sig at være vigtigt at få information om udfordringer tidligt, så problemerne ikke når at vokse.”

Det er lettere at træffe strategiske beslutninger nu.

I dag er det nemmere at træffe strategiske beslutninger, der tager afsæt i, hvor virksomheden er i sin udvikling. Successteam gør det lettere for Dan, at gå mere i dybden med konkrete udfordringer, samtidig kan han proaktivt handle på dem, inden de bliver til et reelt problem.

Dan har set en markant forbedring i, hvor tidligt og struktureret, han nu sætter ind, for at fastholde et motiveret team. Han har også set nogle områder, som han troede gik rigtigt godt, men i virkeligheden manglede opmærksomhed og bedre kommunikation.

Successteam har hjulpet Dan med at overskue hvilke udfordringer der skal prioriteres, i en travl hverdag med mange andre opgaver, så teamet altid har de bedste forudsætninger for at præstere. Det er ikke bare en stor fordel for teamets trivsel, men også noget der påvirker andre aspekter af virksomheden positivt.   

Da vi spurgte Dan, hvad han vill sige til andre, der overvejer at bruge Successteam, svarede han:

“Bare gør det! Hvis der er udfordringer med dit team, finder du ud af det alligevel. Ser du ikke udfordringer via Successteam, så ser du dem, når utilfredsheden ender i demotiveret adfærd.”

NYSGERRIG?

Lad os gennemgå en demo sammen!