Har du, som leder, tilpasset dig til det fleksible arbejdsmiljø?

Sandsynligvis ikke helt endnu… Men her er fem gode råd, som du kan begynde at gennemføre allerede i dag!

De fleste organisationer har ikke implementeret nye systemer eller processer, der passer til den nye måde at arbejde på, på afstand. På grund af pandemien har organisationer krævet eller opfordret medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Og mens verden langsomt vender tilbage til normaliteten, er hjemmearbejde kommet for at blive.

Statistikken fortæller os, at omkring 18 % af alle mennesker i verden, arbejder fuldtid hjemmefra i dag. Selvom det måske ikke virker som et stort antal, er det faktum, at nogle virksomheder slet ikke har et fysisk hovedkontor, ret revolutionerende.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Growmotely ønsker 97 % af de ansatte, ikke at vende tilbage til kontoret på fuld tid. Det er blevet anslået, at 70 % af arbejdsstyrken i 2025 vil arbejde mindst fem dage om måneden hjemmefra.

“Employees are looking for remote positions that come with flexibility as well as the security and benefits that come with traditional office-based jobs. Today’s employees are looking for more than just a place to work. They’re looking for an employer who values their growth and development as well as their personal wellbeing. Offering these options will help position your company as an attractive place to work.”

Ovenstående, skrevet af Forbes, understreger betydningen af feedback og rummelighed. Men nu, mere end nogensinde før, bør alle ledere aktivt planlægge at sikre feedback og trivsel på nye måder. De hybride arbejdsforhold, giver ikke lederne mulighed for at opdage og reagere på udfordringer på samme måde som tidligere. Så “ude af øje, ude af sind” er en naturlig konsekvens af de nye omstændigheder.

Men selv om lederne ikke længere ser deres medarbejdere hver dag, er udfordringerne stadig til stede, og hvis de ikke handler proaktivt på dem, kan det få enorme konsekvenser. Selv mindre udfordringer kan resultere i utilfredshed og tab af motivation, hvilket påvirker effektiviteten og teamets samlede præstation. I værste fald, kan du miste en nøglemedarbejder, hvis du handler for sent, hvilket er dyrt og ødelæggende for teamkulturen.

Successteam holder dig tæt på dine medarbejdere, selvom de er langt væk.

Gennem Successteam indsamler du løbende anonym feedback, får et simpelt overblik over dine vigtigste team data og guider dig i, hvordan du løser dine teamudfordringer.

Successteam eller ej, vi har listet 5 punkter, du bør overveje som leder, når du forsøger at tackle det nye hybride arbejdsmiljø.

1. Kommuniker og tilpas dig med dit team

Det første skridt er at erkende, at det, der “plejede at fungere”, måske ikke længere fungerer. Det vil den sandsynligvis ikke, og dine medarbejdere ved det allerede. Hvis du forsøger at vende tilbage til de “normale” rutiner, som om intet var hændt, vil du få udfordringer. Covid19 har ændret vores forhold og medarbejdernes tankegang, så du som leder er nødt til at tilpasse dig.

Det første skridt er at tale med dit team. Spørg dine medarbejdere, hvordan de har det med at komme tilbage på arbejde, og hvad de foretrækker med hensyn til fjernarbejde. Du behøver ikke at imødekomme alle deres ønsker, men hvis du ikke kan, så forklar hvorfor. Inviter dem med i samtalen, så de er med til at skabe et miljø, hvor de trives. Som følge heraf vil de føle sig hørt og anerkendt.

2. Hold dig tæt på, fra langt væk.

Hvordan holder du dig “tæt” på dine medarbejdere, når det nye “normale” er at arbejde på afstand? Svaret er enkelt: god og stærk kommunikation, løbende.

Skab og oprethold en feedbackkultur, hvor dine medarbejdere føler, at de åbent kan dele deres tanker uden konsekvenser. Det er ikke nok at spørge dine medarbejdere om, hvordan de har det en gang imellem. Du skal have en rigtig plan og et system på plads for at sikre, at det er en del af dine rutineopgaver. Hvis du ikke proaktivt får feedback, vil du som leder ikke få kendskab til en udfordring, før det måske er for sent.

I dag findes der mange værktøjer til at støtte dette (som vores eget Successteam). Men om ikke andet er dit første skridt at skabe et sikkert miljø, hvor dine teammedlemmer ved, at de kan fortælle dig om de udfordringer, de oplever. Planlæg 15 min. i kalenderen (mindst en gang om måneden) kun til at dække feedback/udfordringer. I disse 15 minutter skal medarbejderen fortælle, så sørg for at lytte.

3. Når du beder om feedback, skal du også handle på den!

En almindelig fejl er at bede om feedback og så aldrig rigtig komme tilbage til at handle på den. Det er lidt ligesom det gamle “min dør er altid åben”, som mange ledere siger. Det er meget let at sige, men mange ledere har bogstaveligt talt en meget “lukket dør” og siger det for det meste bare, fordi de er nødt til det. Det siger sig selv, at det ikke altid er muligt at opfylde dine medarbejderes forventninger.

Det vigtigste er, at du ikke ignorerer dem og fortæller, hvorfor noget ikke er muligt. Hvis en medarbejder f.eks. beder om en lønforhøjelse, og du ikke kan give ham den, skal du forklare hvorfor. Hvis du bare siger “nej, det kan ikke lade sig gøre”, vil de selv finde deres egne begrundelser og blive utilfredse og umotiverede. Med tiden kan dette blive et større problem.

4. Prioritér socialt samvær – måske online?

De fleste mennesker finder en stor motivation i at hygge sig med kolleger. Vi har ikke længere de samme betingelser for at gøre det. Og selv om de måske gerne vil arbejde hjemmefra, er det din opgave som leder at sikre, at kulturen ikke lider alt for meget under de nye hybride arbejdsvilkår. Det ser måske sådan ud, men en “fredagsbar” eller en “mandagskage” er ikke bare det. Socialt samvær uden for arbejdet skaber et meget stærkere bånd mellem kolleger, hvilket styrker teamet og det arbejde, de udfører i fællesskab. Hvis de har et venskab, vil båndbredden til at overvinde forhindringer eller uenigheder i teamet være meget større. En måde er at planlægge en begivenhed, hvor I mødes fysisk, men en idé kunne også være at planlægge et tilbagevendende møde, hvor I fokuserer på socialt samvær. Mød hinanden online, spil et spil, lær hinanden at kende og få et godt grin. Det vil have stor værdi for kulturen i sidste ende.

5. Vær opmærksom på nye typer af udfordringer

Under Covid19 klarede vi os alle forskelligt, når det gjaldt arbejdet. Nogle mennesker mistede motivationen og holdt næsten op med at arbejde, og andre overanstrengte sig og glemte at holde pauser. Som leder skal du være opmærksom på de nye udfordringer, som du sandsynligvis ikke har stået over for før.

Sørg for, at du forstår dine teammedlemmers forskellige motivationsfaktorer. Hvis nogen arbejder over og glemmer at gå “offline”, fordi de ikke længere fysisk forlader kontoret, bør du sørge for, at de gør det. Det virker måske ikke som et stort problem, at nogen “overpræsterer”, men hvis du lader dem blive overbebyrdet, vil de med tiden brænde ud.

At miste en nøglemedarbejder er ødelæggende både økonomisk, men også for kulturen. I gamle dage bestod lederens opgave primært i at presse deres medarbejdere til at præstere. Men i dag er mange mennesker selvdrevne, så en leder skal også redde medarbejderne fra deres egne ambitioner, så de ikke brænder ud og bliver stressede.

_____________________

Fokus på kommunikation og feedback. Dine medarbejdere vil hjælpe dig med at finde en løsning, hvis du lader dem gøre det. Den største fejl, du kan begå lige nu, er at gøre ingenting. Det er ikke business as usual. Pandemien ændrer vores vilkår og tankegang, når det drejer sig om at arbejde. Tilpas dig, og du vil få gladere teams, der præsterer på deres højeste niveau.