Men and women are equal, but the female and masculine energies are not (danish)

Men and women are equal, but the female and masculine energies are not (danish)

Det er oppe i tiden at tale om kvindekvoter i fx bestyrelser og blandt ledere, men i stedet for at forskelsbehandle kønnene burde virksomhederne i langt højere grad diskutere feminine og maskuline energier, med fokus på balancen mellem dem i stedet for på kønnene.

Feministerne råber til kamp som en slags rambuk mod den hvide mands værk, nemlig at der i flere virksomheder udelukkende sidder mænd i toppen. I stedet for at hoppe med på det korstog bør virksomhederne i langt højere grad diskutere grundenergier og måden, hvorpå de træffer beslutninger og agerer.

Det er helt rigtigt, at der gennem tiden har været en overvægt af mænd, men det er som sådan ikke kønnene, der er årsag til retningen, men de energier, som har været til stede. Virksomhederne har i overvejende grad været drevet ud fra magt, ære, kontrol, hierarki og pengeresultater. Det skal ændres og bringes i balance med helt andre grundenergier, som er drevet af empati, andre først, kreativitet, etik og moral.

Vejen fra en maskulint drevet kultur til en mere feminint drevet kultur tager naturligvis tid, men den har som sådan ikke noget at gøre med en lige fordeling af kønnene, selvom man i et sort/hvidt perspektiv må erkende, at der er en tilbøjelighed til, at mænd sædvanligvis er mere maskulint drevet og kvinder mere feminint drevet.

I Successteam arbejder vi netop med at opnå en ligevægt og balance mellem de forskellige energier, sådan så din virksomhed får de bedst mulige betingelser for at skabe en sund, stærk og god kultur med et team, der performer optimalt på den fedeste arbejdsplads!

Virksomheder, der ønsker at være på forkant med fremtiden og imødekomme det, som kommer, skal altså med andre ord finde en balance mellem de feminine og maskuline energier uden at skelne mellem kønnene.

Leave a Reply