“It is by far the best software I have encountered in my career to help me as a manager. Far better than 1-1, Performance Reviews, and whatever else usually pours out of HR departments.”

Bjørn Langhorn Lundt, CTO

“Det er langt den bedste software, jeg har mødt i min karriere til at hjælpe mig som leder. Langt bedre end 1-1, Performance Reviews og hvad der ellers normalt kommer ud af HR-afdelinger.”

Bjørn Langhorn Lundt, CTO

Bjørn from DUOS uses Successteam to become a better leader, make smarter strategic decisions and create wellbeing in his team.

Bjørn fra DUOS bruger Successteam til at blive en bedre leder, træffe smartere strategiske beslutninger og skabe trivsel i sit team.

Bjørn is the CTO of the Danish welfare company DUOS, which strives to deliver the best possible daily wellbeing for citizens – as well as their own employees.

That’s why Bjørn knows all about board meetings, 1:1, and performance reviews, which can leave you feeling drowned in everyday tasks that don’t really feel helpful to either him or his employees. With Successteam, Bjørn has gained insights into his employees’ wellbeing that make him a much better manager, able to give his employees the best framework for a well-functioning team without stress and high work pressure.

Bjørn er CTO for den danske velfærdsvirksomhed DUOS, som stræber efter at levere den bedst mulige daglige trivsel for borgerne – såvel som for deres egne medarbejdere.

Derfor kender Bjørn alt til bestyrelsesmøder, 1:1 og performance reviews, som kan efterlade dig druknet i hverdagsopgaver, der ikke rigtig føles nyttige for hverken ham eller hans medarbejdere. Med Successteam har Bjørn fået en indsigt i sine medarbejderes trivsel, som gør ham til en langt bedre leder, der kan give sine medarbejdere de bedste rammer for et velfungerende team uden stress og højt arbejdspres.

“Jeg vil altid bruge Successteam i min karriere!”

“Det er langt den bedste software, jeg har mødt i min karriere til at hjælpe mig som leder. Langt bedre end 1-1, præstationsvurderinger og hvad der ellers normalt strømmer ud fra HR-afdelinger. Det synes mit team også. De kan klare at besvare 18 spørgsmål om ugen meget bedre end at bruge en masse tid på nogle ting, der bare drukner i hverdagene.”

Med Successteam kan Bjørn vurdere stemningen på baggrund af sin strategiske beslutning og samtidig evaluere sig selv som leder. For med Successteam kan Bjørn præcist se, hvornår han har truffet en beslutning, der ikke fungerer ud fra et lederskabssynspunkt. F.eks. hvis de har travle perioder. Faktisk er Successteam bygget op på en sådan måde, at man stort set i realtid kan se, hvad man har gjort og ikke gjort rigtigt. Bjørn er højst en uge fra sine beslutninger til direkte medarbejderfeedback.

Bliv den bedste leder med enkle data og medarbejderindsigt

Bjørn forklarer, at Successteam har rustet ham til at blive en bedre leder, der har styr på sit arbejde og dermed skaber et velfungerende team.

“Det er meget nemmere nu at gå til strategiske møder med min ledergruppe og bestyrelse, da jeg kan prioritere og skubbe tilbage på projekter osv. meget bedre, fordi jeg har data fra teamet og derfor kender teamets tilstand. Så jeg ved, om vi kan skubbe på for noget eller få mere ind eller ej. Det er der, hvor Successteam er et fremragende værktøj strategisk set. Jeg er meget sikker på, at jeg ikke vil have medarbejdere, der brænder ud eller er utilfredse med arbejdsmiljøet med Successteam som værktøj.”

30 minutter, og du er klar!

Der er mange fordele ved Successteam, herunder at implementeringen ikke kræver nogen introduktion, da systemet er ekstremt brugervenligt og intuitivt, både for lederen og medarbejderne. Det tog kun 30 minutter for Bjørn at få systemet op at køre, og inden længe kunne han se sine teamdata og følge med i, hvad der skete i teamet.

“Successteam er heldigvis så godt lavet og stabilt, at det er virkelig sjældent, at vi har haft brug for lidt hjælp. Men de få gange, vi har gjort det, har svaret været lynhurtigt og med en virkelig hurtig løsning på vores problem.”

NYSGERRIG?

Lad os gennemgå en demo sammen!